OrganizedNature# 2021

De verkenning van een gemanipuleerde natuur via zo min mogelijk gemanipuleerd beeld is voor het medium fotografie, ja dat medium van de Werkelijkheid, altijd uitdagend en verwarrend. In 2010 maakte ik vanuit dat uitgangspunt een serie, getiteld The Box (https://www.marcelkoeleman.nl/box-2010/), waarin ik de schoonheid van wat ik op straat vond in Rotterdam wilde benadrukken, op een sokkel zetten eigenlijk. Ik plaatste dat wat ik vond op straat in een witte platte doos en plaatste dat geheel terug in de vindplek. Aldus ontstond als vanzelf een kader binnen een kader, en werd de beeldomgeving de lijst.

Nu 11 jaar later en veel fotografisch sporenonderzoek op straat uitgevoerd, herschik ik in de serie OrganizedNature wederom dat wat van nature zich op straat heeft aangediend. En altijd in een combinatie van natuurlijke en van menselijke herkomst. De herschikking naar de onnatuurlijke vorm van een vierkant maakt van de terloopse aanwezigheid van allerhande materiaal ineens een logica, een stempel, een bedachtheid. Nagelaten sporen van een samenleving waarin natuur en cultuur onontwarbaar zijn samengesmolten en waarin het daarom voor de hand liggend wordt om bijvoorbeeld willekeurig gesedimenteerde materialen op straat in een niet-willekeurig, bedacht, cultureel patroon te leggen.

Ecologisch filosoof Timothy Morton is altijd in voor het stellen van de vraag wie nu wie organiseert. Organiseert de mens de natuur, organiseert de natuur van de mens de natuur, of organiseert de natuur de mens?

In de reeks OrganizedNature laat ik deze drie vragen door elkaar lopen in een soort van serene straatstillevens waar Photoshop geen vat op heeft gehad maar waar tegelijkertijd toch een terugkerend patroon in het beeld te ontwaren valt.